KEILITZ

< >
Pastell
20 von 20
  2 Akte | Pastell, Karton | 70 x 50 cm | 1983