KEILITZ

< >

Tempera-Papier

88 von 239
  abstrakt,O8P,Tempera,Bunko,66x44cm

Alice Eckermann, Jever | 1990